E-nummers overzicht
E-nummer Naam () Korte omschrijving
E1400 Dextrine Verdikkingsmiddel
E1401 Zuurbehandeld zetmeel Verdikkingsmiddel
E1402 Loogbehandeld zetmeel Verdikkingsmiddel
E1403 Gebleekt zetmeel Verdikkingsmiddel
E1404 Geoxydeerd zetmeel Verdikkingsmiddel
E1410 Monozetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel
E1411 Dizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel
E1412 Dizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel
E1413 Gefosfateerd dizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel
E1414 Geacetyleerd dizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel
E1420 Zetmeelacetaat Verdikkingsmiddel
E1421 Zetmeelacetaat Verdikkingsmiddel
E1422 Geacetyleerd dizetmeeladipaat Verdikkingsmiddel
E1423 Geacetyleerd dizetmeelglycerol Verdikkingsmiddel
E1430 Dizetmeelglycerol Verdikkingsmiddel
E1440 Hydroxypropylzetmeel Verdikkingsmiddel
E1441 Hydroxypropyldizetmeelglycerol Verdikkingsmiddel
E1442 Hydroxypropyldizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel